Smarte skriverløsninger

Kortløsninger
Med kortløsning får bedriften kontroll på utskriftskostnadene. Ingen ting blir skrevet ut før man fysisk står ved maskinen og velger det dokumentet man ønsker å få skrevet ut. Mange ganger blir det startet store utskriftsjobber som aldri blir hentet og blir liggende ved skriveren. Med våre løsninger får kunden full kontroll over utskriftene. Hvis det blir feil på en maskin, kan bruker gå til neste maskin og få utskriftene sine der i stedet.

Bedre kontroll - Lavere kostnader – Miljøvennlig


Multifunksjonsskrivere
Med multifunksjonsskrivere fra Lexmark får store og små bedrifter skriver/skanner løsninger som dekker de fleste bedrifters behov for utskrift og dokumenthåndtering. Ta kontakt for en uforbindtlig behovsanalyse.