Vi er en totalleverandør på infrastruktur og tjenester - men den personlige kontakten er viktigst for oss!

I et marked hvor salg, service og support er blitt elektroniske begreper, ønsker vi å holde godt fast i den menneskelige faktoren. Snakk ansikt til ansikt med en som kan sakene sine og kjenner dine behov. Da er du trygg.

HVEM ER VI?

Frank Ivar Hansen
Daglig Leder / Salgsjef
frank@cas.no934 46 484
Kjell Iversen
Salg
kjell@cas.no934 66 366
Mark Pettersen-Surio
Salg
mark@cas.no957 87 132
Tom Christoffersen
Forhandleransvarlig / Salg
tom@cas.no917 23 620
Morten Mathisen
Innkjøpssjef
morten@cas.no977 44 402
Stian Pålhaugen
Teknisk sjef
stian@cas.no906 63 732
Joakim Roer
Junior IT-konsulent
joakim@cas.no414 75 363
Steffen R.Thamdrup
Senior IT-konsulent
steffen@cas.no930 24 430
Erik Thorvaldsen
Servicesjef
erik@cas.no926 20 365
Anisa Khan
Backoffice / Økonomi
anisa@cas.no69 20 43 43
Øystein Høgberg
Økonomiansvarlig
oystein@cas.no907 45 510
kontakt@cas.no