Programvare og skyløsninger

  • lisenshåndtering
  • asset management
  • storagecraft
  • microsoft (azure/sharepoint/365)
  • skybasert kortløsning for kopi/print
  • visma
  • panda antivirus

Ønsker du en effektiv og enklere IT-hverdag?

Vi leverer en omfattende portefølje med programvare og sky-tjenester fra markedsledende produsenter. Våre skybaserte løsninger har som mål å forenkle IT-hverdagen din.

Gi ansatte muligheten til å være fleksible.

Ved å frigjøre verdifull tid for ansatte, kan fokuset rettes mot kjernevirksomhet og faktisk bidra til økt konkurransedyktighet i eget marked. For at du skal få mest mulig ut av dine investeringer tilbyr CAS kurs og opplæring tilpasset våre samarbeidspartnere.

Syversen AS
Etter å ha samarbeidet med CAS i over 20 år har
vi bare gode erfaringer med deres konsulenttjenester og anbefalte skyløsninger.
kontakt@cas.no