Rådgiving og tjenester

 • behovsanalyse
 • service og support
 • fast kontaktperson hos oss
  gunstige finansieringsløsninger
 • sikkerhetssjekk
 • opplæring av sertifisert personell
  halvårlige statusmøter
 • konfigurering av utstyr
 • brukertilpasning av utstyr
  automatisering av toner-bestilling

Vi hjelper deg å finne riktige løsninger

Vi i CAS er opptatt av å forstå deres forretningsbehov og daglige drift, slik at vi lettere skal være i stand til å tilby den rette løsningen for dere!

Kvalitet og effektivitet

Vi er opptatt av å levere kvalitetsprodukter av både hardware og software, samt å gi en god opplæring og support/service videre, for å sikre at investeringen bidrar til en mer effektiv hverdag!

Volvo Maskin
Vi har benyttet CAS på flere områder over flere år. I tillegg til leveranse av hardware, tilbehør og
service har vi benyttet oss av konsulenttjenester som CAS tilbyr.
Vi erfarer at CAS viser oss stor grad av fleksibilitet, samt at kvaliteten på leveranse
av både produkter og konsulenttjenester er meget bra.
kontakt@cas.no